Whistleblower
Login

Stor ordre baner vejen til bilindustrien

BIC Electric fra Herning har med hjælp fra Enterprise Europe Network indgået en aftale med den store europæiske virksomhed Imtech, der leverer tekniske løsninger til elektriske og mekaniske opgaver og automation. BIC Electric skal på projektet stå for montage af el- og automationsanlæg på en stor bilproducents produktionsfaciliteter i Bruxelles i Belgien.

BIC Electric, der bl.a. udfører elektrisk og mekanisk installation, montage af industrielle automations- og conveyoranlæg og større renoveringer af de elektriske systemer på maskin- og  produktionsanlæg, bruger Enterprise Europe Network til at fi nde nye internationale samarbejdspartnere.

Virksomheden fi k således også kontakt til den belgiske afdeling af Imtech ved, at BIC Electric i starten af oktober 2013 blev informeret om Imtechs samarbejdsprofil, som var off entliggjort i  Enterprise Europe Networks database over samarbejdsprofi ler fra forskellige virksomheder fra hele verden. En interessetilkendegivelse blev sendt via en belgisk netværkspartner, og en dialog kunne starte.

Kontrakt i millionklassen

Knap et år efter, i sensommeren 2014, indgik BIC Electric så en samarbejdskontrakt med Imtech, som går ud på, at BIC Electric skal montere el- og automationsanlæg på en stor bilproducents produktionsfaciliteter i Bruxelles.

Kontrakten er i millionklassen, og vi ser meget frem til samarbejdet med vores nye belgiske partner, siger BIC Electrics CEO Jens-Chr. Møller.
BIC Electrics arbejde på projektet består i elektrisk montage på maleproduktionslinjen, som er en del af bilproduktionen. Der er tale om en udvidelse af det eksisterende anlæg.

BIC Electric har 10 elektrikere på projektet i over et halvt år, hvor de udfører den totale montage af conveyor/transportbåndene, som fl ytter rundt med bilerne på produktionslinjen. Montagen indebærer kabler, kabelbakker, frekvensconvertere og montage af styringsskabene til anlægget. Det er tale om en fem-etagers produktionslinje.

Vi ser meget frem til et fortsat godt samarbejde med Imtech om store spændende projekter i bilindustrien

Mange bække små…
Før kontrakten var i hus, mødtes Jens-Chr. Møller med Imtech et par gange i Bruxelles. Denne første ordre har BIC Electric fået, fordi Imtech på længere sigt leder efter en underleverandør til et stort lignende projekt i Sverige. Her har de brug for en virksomhed, som har styr på autorisationer og arbejdsmarkedsregler i landet. De krav opfylder BIC Electric, og dermed har det været starten på et godt samarbejde.

– Vi ser meget frem til et fortsat godt samarbejde med Imtech om store spændende projekter i bilindustrien, siger Jens-Chr. Møller.
Om samarbejdet med Enterprise Europe Network siger han slutteligt:
– Vi har før med succes benyttet os af Enterprise Europe Network i forhold til at finde nye samarbejdspartnere, og der er ingen tvivl om, at samarbejdet med Imtech er den foreløbige kulmination på det.

EEN Success story 2015.06.11

Download PDF
Eryk logo Eryk logo Contact