Whistleblower
Login

Nyt digitalt netværksværktøj skal sikre mindre virksomheder del i offshore-vækst

Erhvervsakademi SydVest (EASV) har udviklet et digitalt værktøj. Det skal understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder (SMV’er) inden for offshore-vindindustrien omkring Nordsøen. Det digitale værktøj, der er skabt i tæt samarbejde med Offshoreenergy.dk, er en bærende del af netværksprojektet Inn2POWER (Innovation To Push Offshore Wind Energy Regions). Projektet har i alt 11 partnerne fra 5 forskellige lande.

Selvom en virksomhed er en del af en industri med eksplosiv vækst, er der en risiko for at drukne i mængden. Det gælder ikke mindst, hvis virksomheden er blandt de tusindvis af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i landene i Nordsø-regionen, der i disse år kappes om at få del i væksten inden for offshore-vindindustrien.

Relationer skal sikre innovation og udvikling Udover en række fælles udfordringer som eksempelvis logistik, salg og synlighed har virksomhederne ofte svært ved simpelthen at finde hinanden. Det betyder, at mange frugtbare relationer omkring innovation og udvikling aldrig bliver skabt, ganske enkelt fordi virksomhederne ikke kender hinandens eksistens, kompetencer og kvalifikationer.

”Forudsætningen for at kunne indgå samarbejder på tværs af Nordsøen er, at virksomhederne kender hinanden. Det er det nye digitale værktøj en hjælp til. I Offshoreenergy.dk understøtter vi det internationale offshore-samarbejde, eksempelvis gennem vores engagement i Inn2POWER og vores Offshore B2B-event, som netop fandt sted i november. Her havde 9 ud af 10 deltagere møder med virksomheder fra et andet land end deres eget. Det giver netværk, kontakter og muligheder, man ellers ikke ville få”, siger Glenda Napier, CEO i Offshoreenergy.dk.

Det er præcis det potentiale, Inn2POWER skal hjælpe SMV’erne med at udnytte. Projektet skal hjælpe klynger og SMV’er med at finde kvalificerede og relevante samarbejdspartnere blandt hinanden og udnytte potentialet for innovation og udvikling i samarbejde.

“SMV’erne i offshore-vindindustrien har en række fælles udfordringer, som de lige så godt kan arbejde sammen om at løfte i stedet for at sidde alene med dem,” siger Ph.D. Innovation Developer på EASV, Lisbeth Brøde Jepsen.

EASV udvikler Inn2POWER Networking Tool Undervisere og studerende fra EASV’s klynger Salg & Marketing, It og Offshore & Industri har deltaget i udviklingen af det it-bårne Inn2POWER Networking Tool.

“Netværkværktøjet giver en detaljeret overblik over det eksisterende og potentielle netværk mellem virksomheder i de fem lande, der er med i projektet: Tyskland, Holland, Belgien, England og Danmark. Det hele bygger på oplysninger fra de SMV’er, der ønsker at være en del af netværksværktøjet. Samarbejdspartnerne i Inn2POWER hjælper de deltagende virksomheder med at identificere de mest relevante, kvalificerede og frugtbare samarbejdspartnere blandt andet ud fra hensyn som villighed og åbenhed i forhold til internationalt samarbejde, identiske virksomhedsinteresser og kompetencer,” forklarer Lisbeth Brøde Jepsen, der er ansvarlig for EASV’s rolle i projektet

Når virksomhederne er matchet i den virtuelle verden, skal de mødes i den virkelige. Den dimension er også en del af Inn2POWER-projektet, og den er væsentlig forklarer salgschef Maj Winther Møller fra den danskpolske virksomhed BIC Electric, der allerede er med i projektet.

“Netværksværktøjet er rigtig godt til at identificere potentielle samarbejdspartnere for os. I modsætning til traditionel networking, er det en klar fordel, at vi på forhånd ved, der er basis for en målrettet dialog, når vi mødes. Og det afgørende er, at vi møder de relevante partnere i virkeligheden. Det er her relationerne bliver skabt, og samarbejdet opstår,” fortæller hun.

BIC Electric var med, da 13 hollandske virksomheder som en del af projektet besøgte Danmark i november, og virksomheden er også en del af den danske delegation, der senere i januar tager til Holland for at mødes med andre SMV’er.

Lisbeth Brøde Jepsen fra EASV forventer at Inn2POWER Networking Tool vil være med til at skabe en lang række værdifulde internationale samarbejdsrelationer blandt SMV’er i offshore-vindindustrien i de kommende år.

Formålet med Inn2POWER er:
• at styrke Nordsø-regionens offshore vind-klynger
• at støtte SMV’ers samarbejde og adgang til nye markeder
• at udvikle innovative koncepter for logistik i havne
• at facilitere adgang til test- og demonstrations-faciliteter
• at forbedre kompetencer og tilgængelighed til personale.

11 partnere fra 5 forskellige lande (Tyskland, England, Belgien, Holland og Danmark) er sammen om netværksprojektet Inn2POWER. Partnerne er uddannelsesinstitutioner som Erhvervsakademi SydVest, industriklynger som Offshoreenergy.dk og offentlige aktører. Inn2POWER er støttet af Interreg North Sea Region (EU’s Regionale Udviklingsfond), Region Syddanmark (Syddansk Vækstforum og de regionale erhvervsudviklingsmidler).

http://www.goesbjerg.dk/nyt-digitalt-netvaerksvaerktoej-skal-sikre-mindre-virksomheder-del-offshore-vaekst/

Eryk logo Eryk logo Contact